Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10 i salgsbetingelser hos Forbrukertilsynet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerådet for mekling.

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett - Forbrukertilsynet